Tisdag 19 februari

Det här handlar Klartext om i dag:Fidel Castro slutar vara Kubas president.Det berättade han för en kubansk tidning idag.Castro tog makten i landet Kuba år 1959.Då gjorde han landet kommunistiskt.Nu är Castro gammal och sjuk.På söndag ska riksdagen bestämmavem som ska vara Kubas nästa president. Valet i Pakistan gick dåligt för presidenten.På måndagen var det val till riksdageni landet Pakistan.Det gick särskilt bra för två partiersom är motståndare till presidenten.Därför kan det bli svårare för presidentenatt styra landet i framtiden.Flera länder tycker att Kosovo ska varaett eget land.Kosovo är ett område i landet Serbien.I söndags bestämde politikerna däratt området är ett eget land.Många EU-länder har godkänt Kosovosom ett land. Men det finns även flera ländersom är mycket arga på Kosovo nu. Patienter har betalat för gratis medicin.Personer som är smittade av viruset HIVska få gratis medicin.Men på flera platser i landethar de ändå tvingats betala. Det kan vara svårt att jobba i skogen nu.Den varma vintern gör att marken är blöt.Därför är det svårt att fälla träd i skogen nu.Skogs-arbetarna kör med tunga maskinersom förstör marken i skogen.