Måndag 25 februari

Veckans första Klartext handlar om det här:Svenska domstolar är orättvisa. Det är invandrare som ofta blir orättvist behandlade.Det beror på att det ofta saknas tolk som kan hjälpa till att översätta språken. Så ofta har domstolens personaloch den som är med i en rättegångsvårt för att förstå varandra.Myndigheten Brottsförebyggande Rådet tycker att poliser och lag-experter ska få utbildning om orättvisa.För få lärare undervisar i hem-språk.Barn har rätt till att få lära sig sitt hemspråk i skolan.Det gäller de barn som kommer från familjer som pratar ett annat språk än svenska.Men det finns för få lärare som kan undervisa i hem-språk.Det är särskilt barn som vill läsa arabiska, somaliska och romani som drabbas.Cypern har fått ny president.Politikern som vann valet igår är ledare för kommunistpartiet.Han hoppas att han ska lyckas göra det delade Cypern till ett enda område igen.Cypern är en ö och ett land som har varit delat i två delar i mer än 30 år.Nu vet Kuba vem som blir ny president.Raul Castro heter den nya presidenten.Han är 76 år gammal.Han har haft den politiska makten på Cuba i mer än ett år.För hans bror Fidel Castro blev så sjukatt han inte orkade fortsätta jobba som president.