Elever som får hjälp på sitt språk blir bättre

En del barn i Sverige kommer från ett annat land.
De barnen pratar ofta ett annat språk än svenska med sina föräldrar.
På en skola i Malmö har elever fått hjälp av lärare som pratar samma språk som elevernas föräldrar.
De eleverna har lärt sig mer i skolan.

Många barn som kommer från ett annat land kan svenska dåligt. Det gör att de har svårt att lära sig saker i skolan. Elever på en skola i Malmö får hjälp på sitt eget språk. Då lär de sig mer. Många av eleverna som fått hjälp på sitt språk har fått bättre betyg i skolan. Det visar en undersökning som skolan har gjort.