Elever i särskolor behandlas på ett orättvist sätt

En del barn har olika funktionshinder.
De har ofta svårt att klara av att gå i en vanlig skola.
De barnen får då gå i särskola.
Barnen som går i särskola behandlas på ett orättvist sätt.
Det visar en ny undersökning.

I särskolorna får barnen extra mycket hjälp. Men det finns också saker i särskolorna som är dåliga. Det visar en undersökning som svenska staten har gjort. De som gjort undersökningen tycker att särskolorna ska likna de vanliga skolorna mer. Barnen som går i särskolorna blir behandlade på ett annorlunda sätt än de barn som går i en vanlig skola. Det tycker de som gjort undersökningen är dumt. Särskolorna måste också bli bättre på att uppmuntra eleverna. Då kan eleverna lära sig fler nya saker. Det säger personerna som gjort statens undersökning.