Människor stängs in i ett höghus i Hong Kong

Flera hundra personer i Asien har fått en ny sjukdom.
Ungefär sextio personer i världen har dött av sjukdomen.
Läkare och forskare försöker stoppa sjukdomen.
Staden Hong Kong ligger i Kina.
Myndigheterna i Hong Kong vill också stoppa sjukdomen.
Därför förbjuder de människorna som bor i ett höghus att gå ut.

I höghuset bor många människor i lägenheter. Några av människorna som bor i huset har fått den nya sjukdomen. De har blivit sjuka i sina lungor. Det är okänt hur den här sjukdomen smittar. Myndigheterna vill stoppa sjukdomen. Därför har myndigheterna bestämt att alla som bor i höghuset måste stanna hemma. Det var en läkare från landet Italien som upptäckte den nya sjukdomen. Han hjälpte de som var sjuka i sina lungor. Sedan blev läkaren också sjuk. Nu i helgen dog den här läkaren.