En svensk man har fått en allvarlig lungsjukdom

Den senaste tiden har många personer i Asien blivit sjuka.
De har fått en ny sorts sjukdom som människor kan dö av.
De har blivit sjuka i sina lungor.
Nu har en svensk man som är på resa i Asien fått sjukdomen.

Den svenska mannen ligger nu på ett sjukhus i staden Hong Kong i landet Kina. Han har fått den allvarliga lungsjukdomen. Mannen var på en resa i Asien. Han kände sig förkyld. Därför åkte han till ett sjukhus i staden Hong Kong. Det är osäkert om mannen redan hade lungsjukdomen då. Mannen kan också ha blivit smittad på sjukhuset. Nu är den svenske mannen förbjuden att lämna sjukhuset. Myndigheterna i Hong Kong vill hindra att sjukdomen sprids. Hittills har mer än 2000 människor i Asien fått lungsjukdomen. 80 av de som har fått sjukdomen har dött. Experter från organisationen WHO har nu rest till landet Kina. Experterna har rest till det område i Kina där sjukdomen först startade. Experterna ska försöka stoppa sjukdomen.