Kommunal sa nej till löneförslag

Fackföreningen Kommunal har många medlemmar.
Många som är med i Kommunal jobbar med att sköta om gamla och sjuka människor.
Arbetsgivarna och Kommunal ska skriva på ett papper.
På papperet ska det stå hur mycket pengar Kommunals medlemmar ska få i lön.
Flera gånger har Kommunal sagt nej till olika förslag om lön.
Nu har Kommunal sagt nej igen till ett nytt förslag om lön.

Fackföreningen Kommunal och arbetsgivarna har svårt att komma överens. De är inte överens om hur mycket pengar Kommunals medlemmar ska få i lön. Kommunal vill att deras medlemmar ska få mer pengar i lön. Arbetsgivarna tycker att det blir för dyrt. Flera gånger har både arbetsgivarna och Kommunal sagt nej till olika förslag på lön. Nu har de sagt nej igen. Kommunal tyckte att lönen i det nya förslaget var för dålig. Kommunal och arbetsgivarna verkar fortsätta att tycka olika. Om Kommunals medlemmar inte får högre lön kan det hända att de börjar strejka. Då kommer de som är med i Kommunal att vägra att jobba.