Landet Italien leder arbetet i EU

Igår tog landet Italien över arbetet med att leda den Europeiska Unionen, EU.
Italien ska leda arbetet i Eu i sex månader.
Idag berättade Italiens president vad som ska hända i EU den närmaste tiden.

Italiens president heter Silvio Berlusconi. Idag berättade han hur han ska leda EU. Han berättade att det ska bli nya regler i EU. Italien ska få länderna i EU att komma överens om reglerna. Arbetsmarknaden i EU måste bli bättre. Det sa Silvio Berlusconi.