Sverige samarbetar redan om pengar

I höst får alla vuxna i Sverige rösta i ett val som handlar om EMU.
EMU är ett samarbete inom den Europeiska unionen, EU.
EMU handlar om pengar.
Sverige har redan ett samarbete med de andra EU-länderna om pengar.

Staffan Sonning är journalist på Sveriges Radio Här berättar han om samarbetet som Sverige redan är med i.
Han berättar också om vad det är för samarbete vi ska rösta om.
Reportern som intervjuar Staffan Sonning heter Maud Granberg