För få personer får utbilda sig till lärare

Det behövs fler lärare i Sverige.
Det säger myndigheten Arbetsmarknadsstyrelsen.
Experter på Arbetsmarknadsstyrelsen säger att det utbildas för få lärare.

Många som jobbar som lärare i Sverige är gamla. De ska snart sluta jobba. De ska gå i pension. Då behövs nya lärare. Arbetsmarknadsstyrelsens experter tycker att det utbildas för få lärare nu. Men Lärarhögskolan i Stockholm ska utbilda färre lärare nu. Lärarhögskolan ska nämligen få mindre pengar av regeringens utbildningsdepartement.