Pojkar har lättare att lära sig svenska

En forskare har undersökt hur invandrare lär sig svenska.
Forskaren har pratat med ungdomar som har lärt sig ett annat språk innan de lärde sig svenska.
Forskaren säger att pojkar lär sig svenska lättare än flickor.

Forskaren heter Kerstin Nordenstam och hon jobbar på Göteborgs Universitet. Kerstin Nordenstam säger att invandrarpojkar lär sig svenska lättare. Det gör de för att de får göra fler saker än invandrarflickorna. Flickorna kanske aldrig får gå ut på kvällarna. Pojkarna får göra ungefär samma saker som svenska ungdomar. Då träffar de många svenskar och pratar mycket svenska. Många invandrarpojkar håller på med sport. När de håller på med sport träffar de många människor. De pratar också mycket svenska när de sportar. Därför lär sig pojkarna svenska lättare än flickorna.