Vad är ränta?

I höst får alla vuxna i Sverige rösta i ett val som handlar om EMU.
EMU är ett samarbete inom den Europeiska unionen, EU.
EMU handlar om pengar.
Om Sverige går med i EMU kommer några saker som handlar om ränta att förändras.
Irma Rosenberg är en av cheferna på myndigheten Riksbanken, och hon berättar vad ränta är.
Reportern som intervjuar vice riksbankschef Irma Rosenberg heter Tommy Karlsson Ravström