Måndag 13 juli

Programmet handlar om det här:

 • En familj i Uppsala har varit instängda
  i sitt eget hem under lång tid.

  Polisen tror att mannen i familjen har tvingat
  sin fru och sina barn att vara hemma.
  Polisen tror också att mannen
  har slagit sin fru.
  De 4 barnen i familjen är nu
  mellan 16 och 22 år gamla.
  Troligen har de aldrig fått gå i skolan,
  i alla fall inte i Sverige.
  Nu ska Uppsala kommun ta reda på
  hur det här har kunnat hända.
 • I området Västbanken i Mellanöstern
  har många människor för lite vatten.
  De flesta som bor på Västbanken tillhör
  det palestinska folket.
  Men grannlandet Israel bestämmer det mesta.
  Israelerna tar 80 % av vattnet,
  och palestinierna får klara sig med resten.
 • Sjön Ljustern i Dalarna kan svämma över.
  Det beror på att det har regnat mycket där
  den senaste tiden.
  På måndagen fanns det också risk för
  att en damm skulle brista.
  Om det händer kan en massa vatten forsa in
  i centrum av samhället Säter,
  och vidare ner i parken Säter-dalen.
 • Allt fler äldre kvinnor i Sverige får problem
  för att de dricker för mycket alkohol.

  Det har blivit mycket vanligare
  att kvinnliga pensionärer dricker så mycket
  att de måste få vård på sjukhus.