Torsdag 16 juli

Programmet handlar om det här:

 • Snart kanske landet Island går med i
  den Europeiska unionen.

  På torsdagen bestämde politikerna
  i Islands riksdag
  att de ska fråga EU om de får gå med.
 • Nu går det dåligt för många bönder
  som har mjölk-kor.

  Bönderna får mindre betalt för mjölken
  än vad de har fått tidigare.
  Det här gör att många mjölkbönder
  jobbar utan att tjäna pengar på det.
 • En svensk man har blivit allvarligt sjuk
  av den nya influensan.

  Han får nu vård på ett sjukhus,
  och behöver hjälp av en apparat
  för att kunna andas.
 • Det har blivit bråk om vem som ska
  betala för influensa-vaccinet.
  Alla i Sverige ska kunna få en spruta
  med vaccin som skyddar mot influensan.
  Det är landstingen som har ansvar för
  det mesta av sjukvården i Sverige.
  Men många landsting har brist på pengar.
  Nu tycker flera landstings-politiker
  att staten borde vara med och betala
  kostnaderna för sprutorna.
 • De svenska militärerna har problem
  med sina helikoptrar.

  Försvaret har köpt nya helikoptrar,
  som har blivit väldigt försenade.
  De kommer inte att vara helt klara
  förrän år 2020.
  Därför funderar militär-chefer nu på
  att rusta upp och göra om
  några gamla helikoptrar.
  Då kanske de gamla helikoptrarna
  kan användas medan Försvaret
  väntar på de nya helikoptrarna.