Snart ska det bli viktiga förändringar i EU

Den europeiska unionen, EU, ska få nya regler.
De reglerna kallas för EU:s grundlag.
Grundlagen ska visa hur det ska gå till när politikerna i EU bestämmer saker.

Nu finns ett förslag till sådana regler. De svenska politikerna håller just nu på att fundera över förslaget. Nästa år kommer flera nya länder att gå med i EU. Risken finns att det då blir svårt och krångligt för politikerna att styra den Europeiska unionen. Ju fler länder det blir i EU, dessto svårare blir det för EU att bestämma saker som precis alla länderna tycker är bra. Därför behövs nya enklare regler för hur besluten ska tas, alltså en ny grundlag. Idag måste ofta politikerna i alla EU-länderna vara sams innan EU kan bestämma vissa saker. Ett enda land kan alltså ofta stoppa ett förslag. Men i framtiden kan det bli annorlunda. Då kan det bli så att det för det mesta räcker om de flesta länderna röstar ja till ett förslag. EU skulle då alltså mer ofta kunna bestämma vissa saker som ett eller flera EU-länder tycker är fel. Så står det alltså i förslaget till ny grundlag i EU. Men än så länge är ingenting bestämt om grundlagen. Politikerna i regeringen har på torsdagen sagt vad dom tycker om förslaget. På fredag ska politikerna i riksdagen säga vad dom tycker. På lördag ska politiker i alla EU-länderna träffas och prata.