Ett farligt gift kan snart bli tillåtet i Sverige

Det finns ett gift som kallas parakvat.
Det är förbjudet att använda parakvat i Sverige.
Men viktiga politiker i EU vill att parakvat ska bli tillåtet.

En del människor som odlar frukter, grönsaker och säd vill bli av med ogräset i sina odlingar. Då kan de använda gifter för att döda ogräset. Men giftet som dödar ogräset kan också vara farligt för människor och djur. Några av de viktigaste politikerna i EU är EU-kommissionen. Nu vill EU-kommissionen att ett väldigt farligt ogräsgift som heter parakvat ska få användas. Det är dåligt, tycker många experter här i Sverige. Parakvat är ett av dom farligaste ogräsgifterna som finns. Den som av misstag får parakvat på sig kan dö. Parakvat är förbjudet i Sverige. Det har varit förbjudet i 20 år. Politikerna i EU-kommisionen tycker att parakvat kan användas om den som använder det har handskar och munskydd på sig. De tycker att parakvat ska få användas i alla EU-länder, även Sverige. Troligen kommer parakvat att bli tillåtet.