USA har svårt att hitta farliga vapen i Irak

Tidigare i år krigade USA , Storbritannien och några andra länder mot landet Irak i Mellanöstern.
De startade kriget för att politikerna trodde att Irak hade farliga vapen som kallas massförstörelsevapen.
Men inga sådana vapen har hittats.

Efter kriget har många experter från flera länder letat efter massförstörelsevapen i Irak. Bland annat har mer är 1000 experter från USA letat efter sådana vapen. Experterna från USA har misslyckats med att hitta massförstörelsevapen i Irak. Det har experternas chef berättat. Nu är det många som tror att ledarna för USA och Storbritannien hade fel när de sade att Irak hade massförstörelsevapen. Och att det var onödigt att starta kriget mot Irak.