Sverige säljer allt mer mat till andra länder

Företag i Sverige säljer allt mer mat till andra länder.
Experter säger att det är tack vare den Europeiska Unionen, EU som svenska företag nu kan sälja mer mat till utlandet.

Förut fanns det regler som gjorde att det kunde vara dyrt och krångligt för svenska företag att sälja mat till andra länder här i Europa. Den som sålde saker till ett EU-land fick till exempel betala en speciell avgift som kallas tull. Men när Sverige gick med i EU så försvann de tullavgifterna. Det finns också en annan förklaring till varför svenska företag säljer allt mer mat till andra länder. Den mat som Sverige säljer kommer sällan direkt från en bondgård. Utan svenskarna är duktiga på att ha fabriker som gör mer färdiga varor. De varorna kan sedan säljas utomlands. Det säger experterna.