Chefer på Skandia kan ha fuskat med pengar

Försäkringsbolaget Skandia tror att några chefer som förut jobbade på Skandia har fuskat med företagets pengar.

Skandia tror att cheferna fuskade till sig pengar när de bodde i lägenheter som Skandia äger. Det kan vara så att cheferna struntade i att betala rätt hyra för lägenheterna. Nu har de misstänkta cheferna slutat jobba på Skandia. Men Skandia ska undersöka om de förra cheferna har brutit mot lagen.