EU vill göra nya regler för flyktingar

Politikerna i den europeiska unionen, EU, håller just nu på att göra nya regler för länderna som är med i unionen.
Reglerna handlar om flyktingar, alltså människor som flyr från sina egna länder.
En del politiker i Sverige tycker att EUs nya regler är dåliga.

Länderna i EU tycker väldigt olika om hur många flyktingar som ska få stanna i Europa. Om de länder som tycker att EU ska ta emot få flyktingar får bestämma för mycket, kanske de säger att också Sverige måste låta få flyktingar stanna. Tidigare har det varit så att EU bestämt att alla länder måste ta emot minst några stycken flyktingar i alla fall. Sedan har länderna själva fått bestämma om de vill ta emot fler. Nu vill EU att alla länder ska ta emot precis lika många flyktingar. En del politiker i Sverige tycker att det här är ett dåligt förslag. De tycker att Sverige ska försöka få EU att ändra sig.