Det kan bli hårdare regler för sjukskrivningar

Det är många människor i Sverige som är hemma från sina jobb för att de är sjuka.
Det är dyrt för staten när många är sjukskrivna.
Nu kan det bli hårdare regler för sjukskrivningar.

Myndigheten Riksförsäkringsverket säger att det kan bli färre sjukskrivna. De säger att det blir färre människor sjukskrivna om det är hårdare kontroll på de sjuka. En person som är sjuk kan vara hemma från jobbet i en vecka. Efter det måste en läkare skriva på ett papper om sjukdomen. Nu kan det bli hårdare kontroller Det kan till exempel vara att ha papper från en läkare om sin sjukdom redan från första sjukdagen.