Barn under 18 år ska inte kunna straffas

Många barn som bryter mot lagen blir straffade.
Så är det både i Sverige och i andra länder i Europa.
En del barn får till och med sitta i fängelse.

I Sverige kan barn som är äldre än 15 år straffas. Då kan de också sättas i fängelse. I olika länder i Europa är det vanligt att ännu yngre barn straffas. I Storbritannien, till exempel, kan barn som är bara 12 år hamna i fängelse. Myndigheten Barnombudsmannen kräver nu att regeringarna i Europa ändrar sig. Det kräver också liknande myndigheter i andra länder. Barnombudsmännen vill att ingen som är under 18 år ska kunna straffas. Istället ska barn som bryter mot lagen få stöd och hjälp med att sluta med sin brottslighet.