Spioner på företaget Ericsson ska vara i fängelset

Några personer som arbetar på företaget Ericsson har brutit mot lagen.
De har berättat hemliga saker om Ericsson för regeringen i Ryssland.
En domstol har bestämt vilka straff de ska få idag.

Personalen på Ericsson gör bland annat mobiltelefoner. När de hittar på nya saker så är det hemligt. Några anställda på Ericsson har berättat om de hemligheterna. De har berättat hemligheterna för en person som jobbar åt regeringen i Ryssland. Det är olagligt och den som berättar hemligheter kallas spion.
Först blev det en rättegång i domstolen tingsrätten. Tingsrätten sa att tre personer på Ericsson hade brutit mot lagen. Tingsrätten sa att straffet borde bli fängelse för alla tre. Men sen blev det en ny rättegång i domstolen hovrätten. Hovrätten säger idag att bara två av männen på Ericsson är spioner. Den tredje mannen är oskyldig. Hovrätten bestämde att den ena spionen ska få vara inlåst 8 år i fängelse. Den andra spionen ska vara i fängelse fyra år.