Utländska kvinnor söker hjälp hos svenska kvinnojourer

Det är kvinnor som har flyttat hit för att leva med svenska män.
En del av männen behandlar kvinnorna illa och slår dem.
Därför söker kvinnorna hjälp på särskilda kvinnojourer.
En stor del av kvinnorna kommer från Thailand i Asien.
Nu har Thailands ambassadkontor i Sverige börjat ge
särskild hjälp till thailändskor som råkar illa ut här.