I framtiden kanske även psykiskt sjuka kan dömas till fängelse

Som det är idag kan du bara dömas till fängelse
om du är psykiskt frisk eller endast har mindre problem.
De som har allvarliga psykiska problem kan istället dömas till rättspsykisk vård.
Det betyder att de blir inlåsta på ett sjukhus.
Där inne får de stanna tills de mår bättre.

En grupp experter föreslår nu att regeringen ändrar reglerna,
så att ingen längre kan dömas till rättspsykiatrisk vård.

Istället borde både friska och sjuka brottslingar kunna dömas till fängelse.
De som har psykiska problem ska få vård för det även i fortsättningen.
Men om någon blir friska innan strafftiden har gått ut
så borde den personen fortfarande vara inlåst.

Samtidigt skulle vissa brottslingar helt slippa att straffas, tycker utredarna.
Förslaget gäller dem som är så förvirrade att de inte förstår vad de har gjort.
De svårt förvirrade brottslingarna borde helt slippa att straffas, föreslår alltså utredningen.