Sverige borde sluta att sälja vapen till landet Saudiarabien

År 2005 lovade den svenska regeringen
att ha ett militärt samarbete med Saudiarabien i Mellanöstern.
Det avtalet gäller fram till år 2015.
Samarbetet handlar bland annat om
att svenska företag ska sälja vapen till den saudiska armén.
Dessutom ska svenska militär-forskare hjälpa saudierna
med kunskaper som kan vara viktiga för deras försvar.

Det här avtalet skrevs när Socialdemokraterna satt i den svenska regeringen.
Ändå protesterar flera socialdemokrater nu mot detta.
De kräver att samarbetet med Saudiarabien avslutas
när det nuvarande avtalet går ut år 2015.
Det kravet kommer från Socialdemokraternas kvinnoförbund,
ungdomsförbundet, studentförbundet och även från de religiösa socialdemokraternas förbund.

Men partiet är splittrat och en del socialdemokrater tycker
att det militära samarbetet med Saudiarabien kan fortsätta även efter 2015.
För om Sverige plötsligt slutar att sälja vapen till ett visst land
så kan även andra länder bli oroliga att inte heller de ska få köpa svenska vapen.