Regeringen har fattat beslut om vem som ska betala nya kärnkraftverk

Politikerna har länge pratat om vem som ska betala
i fall nya kärnkraftsreaktorer skulle byggas i Sverige.
Redan tidigare har politikerna i regeringen sagt
att energibolagen ensamma skulle betala om de vill ha ny kärnkraft.
Statliga pengar skulle inte gå till det.

Därför funderade regeringen på om det skulle behövas en ny lag
för att förbjuda att statliga pengar skulle kunna gå till ny kärnkraft.
Men på skärtorsdagen kom regeringen fram till
att det vore onödigt med en ny lag.
För de menar att redan dagens regler gör det omöjligt
att bygga ny kärnkraft med statliga pengar.
Därför behövs det ingen ny lag, utan det räcker med de gamla reglerna, tycker regeringen.

Fast regeringens motståndare i Miljöpartiet håller inte med regeringen.
Visserligen får energibolagen inga pengar direkt av staten för att bygga ny kärnkraft.
Men Miljöpartiet menar att staten ändå hjälper energibolagen på andra sätt.

En annan fråga är vem som ska betala
om ett kärnkraftverk går sönder och farlig strålning läcker ut.
När det gäller sådana olyckor vill regeringen vänta med sitt beslut.
För regeringen vill först veta vad EU tycker om detta.