Många som är misstänkta för brott får ingen hjälp av advokat

Advokaterna är utbildade experter på lagen.
De kan bland annat ge råd till misstänkta personer om hur lagen ska tolkas
eller vad den misstänkte bör säga under en rättegång.

Om en person är misstänkt för allvarliga brott, som rån och mord till exempel,
får han eller hon nästan alltid en advokat.
Staten betalar då kostnaden för advokatens hjälp.
Men om någon är misstänkta för mindre allvarliga brott
bestämmer en domare om personen ska få gratis advokat eller inte.
De flesta som är misstänkta för mindre brott får aldrig någon advokat.

Anne Ramberg, som är ledare för Advokatsamfundet, tycker
att fler personer i Sverige skulle behöva advokat.
Men det tycker inte domaren Martin Weyler.
Han säger att de flesta småbrottslingar erkänner sina brott
och då är det lätt att bestämma vilket straff det ska bli.
Därför är det ofta onödigt med advokat, tycker han.