Mycket idrott ger elever bättre betyg

Elever som idrottar mycket i skolan får bättre betyg.
Det här visar ett test som har gjort på skolor i
ett område som heter Bunkeflo i Malmö.
Där har vissa av eleverna haft idrott på schemat varje dag
i stället för bara några gånger i veckan.
Och det har gjort att fler elever har fått godkända betyg
för att kunna söka in på gymnasiet.