Det blir förbjudet med ämnet bisfenol A i matburkar för barn

Det finns ett farligt ämne som heter bisfenol A.
Politikerna inom EU har redan förbjudit att
det här ämnet får användas i plasten till nappflaskor.
Och idag har den svenska regeringen bestämt
att det nu även ska bli förbjudet i lock till barnmatsburkar.
Dessutom ska myndigheter undersöka om det finns bisfenol
i vårt dricksvatten och i leksaker bland annat.