Det blir ingen strejk på tv så du kan titta som vanligt ikväll

Det blev ingen strejk på Sveriges television och Sveriges radio idag,
trots att facket Unionen hade hotat med det.
Det betyder bland annat att du kan se på tv som vanligt ikväll.

En del av Unionens medlemmar jobbar inom just teve och radio,
både som journalister, tekniker och ekonomer.
Facket och arbetsgivarna har varit oense om bland annat lönerna
och de anställdas arbetsscheman.

För att få igenom sina krav hotade Unionen med en strejk.
Till exempel skulle en del tekniker sluta att arbeta
och det hade inneburit att inga program skulle kunna sändas
på TV-kanalerna SVT2, SVT 24 och Kunskapskanalen.

Fast i sista stund blev alltså fack och arbetsgivare överens.
Bland annat ska lönen höjas med i genomsnitt 2,6 procent.
Det är ungefär lika mycket som andra fackförbund har fått,
men lite mindre än de 2,8 procent som Unionen först krävde.

Eftersom facket och arbetsgivarna är överens nu
blir ingen strejk på Sveriges radio och Sveriges television.
Däremot blir det strejk på vissa av de bilprovningar,
där personalen tillhör fackförbundet Unionen.
För än så länge finns ingen överenskommelse om
hur mycket som bil-kontrollanternas löner ska höjas.