Ny upprorsgrupp har bildats i Syrien

Kriget i landet Syrien i mellanöstern fortsätter.
Och nu har en ny grupp soldater bildats för att vara med
i striderna. Den nya gruppen kallar sig "Enade brigaden".

Gruppen "Enade brigaden" säger att de
har 1000 soldater. Deras mål är att ta över Syriens 
största stad, Aleppo.

Oroligheterna i Syrien började förra året
med fredliga demonstrationer mot landets ledare,
diktatorn Bashar al-Assad.

Men han försökte att stoppa protesterna med våld,
och till slut blev det fullt krig.

Det finns flera olika grupper som har gjort uppror
mot Bashar al-Assad.

Många av upprorsmännen säger att de
vill få demokrati i Syrien så att folket kan få välja sina
ledare i fria och rättvisa val.

Upproret i Syrien har också stöd hos
vissa i det kurdiska folket. De vill bland annat
ha rätt att använda sitt eget språk, kurdiska.

Andra upprorsmän i Syrien ser kriget mer
som en religiös kamp. Familjen Al-Assad som har
styrt Syrien sedan 1970-talet och tillhör en religiös grupp
som är ett slags shia-muslimer. Medan de flesta andra
i landet och de flesta upprorsmännen är sunnimuslimer.