Politikerna är oense om hur det ska bli fler jobb i fattiga områden

Det finns vissa stadsdelar där det bor många människor som är arbetslösa och har låg utbildning. Så är det exempelvis i stadsdelar som Rosengård i Malmö, Hammarkullen i Göteborg eller Rinkeby i Stockholm.

Den politiker i regeringen som har ansvar för att invandrare ska få jobb är Erik Ullenhag. Han tycker att de företag som flyttar till fattiga stadsdelar borde få betala mindre pengar i skatt. Men den idén får nu kritik från partiet Kristdemokraterna.

Det som regeringen föreslog var att vissa fattiga stadsdelar skulle räknas som nystartszoner. Om ett företag öppnade en arbetsplats i en nystartszon så skulle företaget slippa att betala en del av sina skatter. Fast kravet ska i så fall vara att många i personalen själva bor i närheten.

Tanken var att det då skulle bli lättare att få jobb i de fattiga stadsdelarna.

Så tyckte hela regeringen förut. Men nu har politikerna i partiet Kristdemokraterna ändrat sig. Och kristdemokraten Pernilla Gunther berättar varför:
-Forskare tror inte att nystartszoner ger några nya jobb.

En del företag skulle nog flytta från rika stadsdelar till fattiga stadsdelar om de då kunde slippa att betala en del av sina skatter. Men företagen kanske ändå har lika många anställda som tidigare. Och i så fall blir det inga nya jobb.

Det är den risken som gör att Kristdemokraterna nu har ändrat sig och känner sig tveksamma till nystartszoner.

Men Erik Ullenhag i Folkpartiet tycker fortfarande att nystartszoner är en bra idé:
-Är det så att vi lyckas få arbetsplatser och företag att flytta till Rinkeby och Rosengård så är mycket vunnet. För har vi arbetsplatser på plats kan det senare även bli andra bra förändringar, säger Erik Ullenhag.

Det finns fyra partier som är med i regeringen: Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. De brukar vara överens om det mesta, men de har olika åsikter om nystartszonerna.

Folkpartiet tycker att det är en bra idé. Moderaterna och Centerpartiet har inte bestämt sig helt ännu, men de tycker att nystartszoner verkar okej. Kristdemokraterna är däremot emot förslaget.

Det enda som Kristdemokraterna kan tänka sig är att en enda stadsdel får bli nystartszon. Då kan man testa idén där för att se om det fungerar.