I framtiden kanske vi kan få jobba längre innan vi blir pensionärer

Äldre personer som ska bli pensionärer kanske kan få jobba i två år till om de vill.
Nu får man jobba tills man är 67 år gammal. I framtiden kanske man kan få jobba till man är 69 år.

Den svenska regeringen sa för två år sedan till en person som kallas utredare att se om det är okej att jobba tills man är 69. Personens utredning kallas för Pensionsåldersutredningen.

Tidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs Posten har fått reda på vad Pensionsåldersutredningen tycker.

Utredaren tycker att man ska få sin pension när man är 63 istället för när man är 61. Pensiånldersutredningen tycker också att en äldre person inte ska tvingas sluta sitt jobb när han eller hon är 67.
Istället ska personen få jobba till han eller hon är 69 år innan han eller hon tvingas sluta på sitt jobb.