Det har blivit färre som ber DO om hjälp

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en myndighet som ska hjälpa personer som blir orättvist behandlade. Det kan till exempel handla om orättvisor mellan kvinnor och män. Det kan också vara homosexuella eller invandrare som har råkat illa ut.

Nya siffror visar att färre nu ber DO om hjälp. Ändå kanske problemen med orättvis behandling finns kvar.

Den politiker i regeringen som har ansvar för att invandrare behandlas på ett juste sätt är integrationsminister Erik Ullenhag.

Han tror att problemet med orättvis behandling är lika stort som tidigare, men att färre ber DO om hjälp. Erik Ullenhag tror att det beror på att många inte känner till DO eller att de inte känner till de lagar som gäller diskriminering.

En annan person som jobbar med att stoppa diskriminering är Lina Gidlund. Hon jobbar på organisationen Sveriges antidiskrimineringsbyråer.

Lina Gidlund tror att det egentligen har blivit vanligare än tidigare att människor behandlas orättvist i Sverige.