Samernas ledare visar upp sig inför valet till Sametinget

2:19 min

Samerna ska i maj välja nya politiska ledare.
De samer som vill vara ledare håller just nu på att visa upp sig och sin politik för sina väljare.
En viktig fråga för samernas ledare och deras väljare, är att de vill vara med och bestämma mer i frågor som rör just samerna.

Thomas Sarri jobbar på Sameradion i Kiruna. Han berättar vad det är som händer i staden Vilhelmina just nu:

– Dom får tillfälle att visa upp sig för sina väljare. Det klart det är viktigt att dom får visa upp sig nu inför valet, säger Thomas Sarri.

Dom flesta samer bor i de norra delarna av Sverige. I maj ska samerna välja ledare för sitt folk här i Sverige. Om en person blir vald så blir han eller hon medlem av samernas riksdag, Sametinget.

Dom som är ledare i Sametinget ska göra det som dom tycker är bäst för samerna.

En viktig fråga för samerna är att dom vill vara med mer och bestämma i Sverige om saker som rör samerna.

– En av dom viktigaste frågorna är väl kanske sametingets möjligheter att vara med och påverka beslut som fattas av regering och riksdag och som berör samer, berättar Thomas Sarri.

En annan viktig fråga för samernas politiker och väljare handlar om renar.

Att sköta renar är väldigt viktigt för samerna.
De har samerna och deras förfäder innan dem gjort i flera tusen år.
Men många av samernas renar attackeras av rovdjur som järv och lodjur.

Thomas Sarri berättar att samerna vill få mer pengar i ersättning av staten när deras renar dödas av rovdjur.

– Dom tappar mycket djur till rovdjur. Enligt forskning så är det lika mycket ren som går till rovdjursföda som till slakt och dom tycker att ersättningen inte motsvarar förlusterna.

Samernas ledare vill att fler unga samer ska vilja vara med och påverka politiken. En ung same som i framtiden vill vara med och bestämma heter Tua Rydberg.

Hon tycker att fler unga samer borde jobba med politik:

– Att man ändå ska våga engagera sig och våga pröva för att vara med att förändra, det går inte att förändra något om man inte försöker, tycker Tua Rydberg.