Fler unga ska lockas att jobba inom vården

1:50 min

Det ska bli lättare för ungdomar att få jobb inom vården. Det vill nu fackförbundet Kommunal och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De har nu kommit överens om ett nytt slags jobb inom vården för unga som då både ska kunna få arbeta och studera.

- Man måste intressera unga människor för att komma och arbeta i vården och det här är ett bra sätt att kunna vända sig till ungdomar, kanske ungdomar som inte har något jobb idag. Det säger Ingela Gardner Sundström från SKL.

Det nya ungdomsjobbet kallas för "introduktions-anställning" och ska vara till för arbetslösa som är mellan 19 och 25 år gamla. Under ett år kan de då få arbeta med att sköta om gamla eller handikappade. De ska då få jobba 75 %, och utbilda sig resten av tiden, så att de kan fortsätta att jobba inom vården sen.

Det behövs ny personal inom vården. Många som jobbar där börjar bli gamla, och kommer att gå i pension. Samtidigt är det få unga som söker sig till vårdarbeten.

De flesta unga som börjar jobba inom vården idag får börja som tim-vikarier. De får då jobb lite då och då, när någon annan i personalen är sjuk eller ledig. Det är ett väldigt otryggt jobb, eftersom tim-vikarier ofta får jobba så få timmar varje månad att det blir svårt för dem att klara sig, menar facket Kommunal. Men med den nya introduktions-anställningen så hoppas facket och arbetsgivarna nu att fler unga ska kunna komma in i vårdjobb på ett bättre sätt.