Det finns 100 barn i Sverige som är födda av utländska surrogatmödrar

2:05 min

En surrogatmamma tar emot befruktade ägg från någon annan kvinna och blir gravid. När barnet föds lämnar hon bort det.

Det här är förbjudet i Sverige, men en del svenskar låter kvinnor i fattiga länder bli surrogatmammor åt deras barn. Och det har blivit vanligare de senaste åren.

Två av dem som har fått barn på det sättet är Robert och Fredrik Skoglund. De är gifta med varandra och bor i Katrineholm i Sörmland.

Robert och Fredrik Skoglund ville från början skaffa barn på ett annat sätt. De ville adoptera något barn som saknade föräldrar.

För 10 år sedan blev det tillåtet för homosexuella par att adoptera. Robert och Fredrik skrev då upp sig på en väntelista. De var det först paret som bad att få adoptera:
-Vi var väldigt glada när lagen kom, säger Robert Skoglund.

Men varken paret Skoglund eller något annat homosexuellt par i Sverige har fått adoptera barn från utlandet. För de som bestämmer i många andra länder är emot homosexuiella föräldrar.

Då försökte Robert och Fredrik på ett nytt sätt. De bad två kvinnor i Indien att bli surrogatmammor åt dem. De indiska kvinnorna födda tre barn som de sedan lämnade över till Robert och Fredrik.

En del tycker att det är moraliskt fel med surrogatmammor. För kanske är det fattiga kvinnor som bara gör det för att tjäna pengar.

Det kan också vara så att kvinnan hinner får starka känslor för barnet under tiden hon är gravid. Då kan det kännas svårt att sedan lämna ifrån sig barnet.

-Vi har ju också haft de här betänkligheterna. Kan en kvinna verkligen frivilligt lämna ifrån sig ett barn? undrar Robert Skoglund.

Ett annat stort problem är att det inte finns några klara regler i Sverige om surrogatmammor och barnen som de föder. Det står inte i lagen vilka som då ska räknas som föräldrar.

Först i år ska regeringen börja reda ut vilka regler som ska gälla för surrogatmammornas barn. Och det är viktigt att det görs tycker Robert.

När han och Fredrik fick tvillingarna hade de använt Fredriks spermier. Därför blev Fredrik tvillingarnas pappa enligt lagen. Men till en början räknades inte Robert som pappa. Det tog 8 månader innan Robert själv blev laglig pappa till tvillingarna,