Många barn som måste höra på buller mår dåligt

En del barn har mycket ljud omkring sig.
Det kan till exempel vara buller från trafiken.
Många barn mår dåligt av bullret.
Det visar en ny undersökning
som myndigheten socialstyrelsen har gjort.

En del barn har buller omkring sig hela tiden.
Det kan vara mycket högt ljud på dagis eller i skolan
och högt buller från bilarna i trafiken.

Men många barn mår dåligt av bullret.
Det visar socialstyrelsens undersökning.

Bullret kan vara farligt.
Många barn som bor i hus som ligger bredvid vägar
har svårt att sova.
De kan ha svårt att slappna av
när de hela tiden hör bullret från trafiken.
En del barn som tvingas höra mycket buller
kan också bli hörselskadade
och få svårare att lära sig saker.
Skolor och dagis borde därför inte ligga nära
stora vägar och flygplatser,
det säger nu myndigheten socialstyrelsen.