Kanske ska en speciell grupp stoppa fusket i facket

De senaste åren har mycket fusk blivit känt hos personer som arbetar inom fackföreningar.
Till exempel har flera chefer inom facket låtit släktingar få flytta in i fackets lägenheter.
Vissa fackliga ledare har också köpt sexleksaker, sprit och dyra middagar för fackets pengar.
Regeringen funderar nu på hur det här fusket ska kunna stoppas.

Den politiker i regeringen som har ansvar för det här är Hans Karlsson.
Idag sa han att något måste göras för att hindra fuskande inom facket.
Kanske skulle det behövas en speciell grupp,
en etikkommisson.
Den gruppen skulle i så fall försöka stoppa fusket inom facket.
Men än så länge är ingenting bestämt.
Hans Karlsson ska fundera lite mer på om en sådan grupp verkligen är rätt sätt att stoppa fusket.