Det ska bli lättare för invandrare att få jobb

De som har utländska namn eller mörk hudfärg har ofta svårt att få jobb i Sverige.
Vissa chefer på olika arbetsplatser vill hellre anställa andra svenskar.
Så är det ofta även på statliga myndigheter.
Men politikerna i regeringen har nu kommit med ett förslag på hur det här ska ändras.

Den som söker jobb skriver ju sitt namn på olika papper.
Då syns det direkt om en person har ett namn som låter utländskt.

Men det är det här som regeringen vill ändra på.
I framtiden kan det bli tillåtet att söka jobb på statliga myndigheter utan att berätta sitt namn.
Då blir det omöjligt för myndigheternas chefer att välja bort någon bara för att den personen verkar utländsk.
Regeringen hoppas på så sätt att invandrare ska få en mer rättvis chans till statliga jobb i framtiden.

Men än så länge är ingenting bestämt.
Regeringen vill först fundera lite mer på sitt förslag.