Många gamla kan få hjälp av bara svensk personal

En reporter på radion har gjort en undersökning.
Reportern tog reda på om en gammal person kan få slippa
att bli vårdad av personal från något annat land.
De flesta inom äldrevården sa att det går bra.

Reportern ringde till 20 olika personalchefer.
Det var chefer som jobbar inom äldrevården.
Reportern frågade om det går bra
att en gammal person som tycker illa om utlänningar
kan få vård av bara svensk vårdpersonal.
Nästan alla cheferna svarade ja.
Bara 4 stycken sa nej.

Personer från andra länder
kan bli hindrade av sin chef att ta hand om vissa gamla.
Det kan göra det svårt för invandrare att få jobb inom äldrevården.
Invandrare som jobbar med äldrevård
kan bli sämre behandlade än andra svenskar.

Det finns en svensk myndighet som jobbar mot orättvisor.
Myndigheten kallas DO, diskriminerings ombudsmannen.
DO säger att det är fel
att personalchefer inom vården
låter gamla göra så mot utländsk vårdpersonal.