Fortfarande är 4000 hus utan ström

Nu är det en månad sedan som det var en stor storm i södra Sverige.
Då blåste många träd ned på elledningar.
Nästan 300 000 hus blev då utan ström.
Idag är fortfarande mer än 4000 hus utan ström.

Det tar lång tid att laga allt som gick sönder i stormen.
Det var en ovanligt hård storm.
Det blåste starka orkanvindar.
Mer träd än någonsin har blåst ned i stormen.
Och det blev ovanligt många trasiga el-ledningar.
Därför är mer än 4000 hus fortfarande utan ström.

Många av de som saknar ström har det jobbigt.
Utan ström är det många saker som slutar att fungera.
Det blir omöjligt att laga mat på en elektrisk spis,
och att tvätta kläder i en tvättmaskin.

Många har det också kallt i sina hus
och saknar varmvatten att tvätta sig i.

Det är el-företaget Sydkraft som äger de flesta av de trasiga ledningarna.
Sydkraft säger idag
att de flesta ska få strömmen tillbaka inom en vecka.
Då hoppas Sydkraft att reparatörer ska ha kunnat laga många av de trasiga ledningarna.