Det blir rättegångar mot många chefer inom Systembolaget

Idag bestämde en åklagare att det ska bli rättegångar mot 92 personer.
De flesta av de misstänkta har jobbat som chefer på olika butiker som tillhör Systembolaget.
Butikscheferna är misstänkta för att ha tjänat pengar på ett olagligt sätt.

Systembolaget är det enda företag som får sälja öl, vin och sprit här i Sverige.
Systembolaget har i sin tur köpt in alkoholen från andra företag.
De företag som tillverkar öl, vin och sprit vill förstås att just deras sorter ska få säljas i Systembolagets butiker.

Vissa alkoholtillverkare har gett presenter till många av Systembolagets butikschefer.
Butikscheferna har fått pengar, dyra middagar, resor och andra presenter
för att de sedan skulle gå med på att köpa in en viss sorts alkohol.
Det är olagligt att ge Systembolagets chefer sådana mutor.
Det är också olagligt av cheferna att ta emot de här presenterna.

Sammanlagt är det 92 personer som är misstänkta för de här mutbrotten.
Av de misstänkta har 77 varit butikschefer på Systembolaget.
Dessutom misstänks 15 personer från andra företag för att ha gett de här olagliga presenterna.

Eftersom det är så många misstänkta
ska rättegångarna hållas i två olika domstolar.
Rättegångarna ska vara både i Stockholms tingsrätt och i Helsingborgs tingsrätt i Skåne.
Det kommer att bli sex olika rättegångar.