Många som jobbar på företaget Teliasonera kan förlora sina jobb

Teliasonera tjänar mycket pengar.
Ändå är företagets chef inte nöjd.
Han tycker att Telisonera borde ha färre personer anställda.
Om det blev färre anställda att betala lön till skulle företaget spara pengar

Teliasonera finns i både Sverige och vårt grannland Finland.
Företagets personal ser till att människor kan ringa med sina telefoner.

Förra året gick Teliasonera med 17 miljarder kronor i vinst.
Det berättade deras chef idag.
Men ändå tycker chefen alltså att det går dåligt för företaget.
Det har blivit allt färre människor som vill ta hjälp av just Teliasonera då de ska ringa.
Risken finns att företaget får svårare att tjäna pengar i framtiden.
Det är därför som företagets chef nu vill ha färre anställda.
Hur många som kan tvingas sluta sina jobb är osäkert.
Men troligen blir det ungefär 650 personer i Finland
och 2000 personer här i Sverige.