Regeringen vill ha strängare straff för spritlangning

Politikerna i regeringen vill att det ska bli strängare straff för dem som säljer sprit olagligt.
Det kan till exempel vara att ge eller sälja sprit till unga.

Den som langar sprit olagligt kan idag dömas till fängelse i högst 4 år.
Men regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att straffen för langning ska bli strängare.
De vill att den som langar sprit till unga ska kunna dömas till fängelse i 6 år.

Den som har kommit med förslaget tror att när vi dricker mer alkohol ökar risken att det händer andra olagliga saker.
Regeringen tycker att samhället ska ta langning på stort allvar.
Regeringen vill att langning ska kunna ge lika stränga straff som till exempel våldtäkt.