En stor bomb har sprängts i Libanon

Idag sprängdes en bomb i Libanons huvudstad Beirut.
Minst tio människor dog av bomben.
En av de som dog var en känd politiker.

Politikern som dog heter Rafiq Hariri.
Han var förut statsminister i Libanon.
Bomben sprängdes nära en bil som politikern Rafiq Hariri åkte i.

Flera byggnader och bilar förstördes av bomben.
Många männniskor skadades
och minst 10 människor dog av bomben.

Än så länge är det ingen som vet vilka det var
som sprängde den här bomben i Libanons huvudstad Beirut idag.