I landet Irak vill många att religionen islam ska få påverka politiken

Den 30 januari var det val i Irak i Mellanöstern.
Först nu är rösterna räknade.
Det parti sdom fick flest röster heter ”Förenade irakiska alliansen”.
Det är ett parti som vill att folkgruppen shiamuslimerna ska få det bättre i Irak.
Många i det partiet vill också att Irak ska styras med lagar och regler
som är hämtade från deras religion.

I Irak finns flera olika religioner.
Vissa är kristna och andra är muslimer.
Men muslimerna är i sin tur uppdelade i två olika grupper.
Den ena gruppen kallas sunnimuslimer och den andra kallas shiamuslimer.

Många av de politiker som valdes till den irakiska riksdan är just shiamuslimer.
Många av de shiamuslimska politikerna vill att deras religiösa regler ska bli lagar som gäller för alla i Irak.
Men samtidigt finns det många andra politiker
som hellre vill att landets lagar ska likna de lagar vi har i Sverige och andra europeiska länder.