Regeringens utredare vill att Sverige ska få sälja fler vapen till andra länder

Svenska vapenfabriker borde få sälja fler vapen
till andra länder.
Det säger Anders Svärd
som har undersökt svensk vapenförsäljning.
Han vill att svenska regler om vapenförsäljning
ska ändras.

Vapen som har gjorts i Sverige
får bara säljas till länder där det är fred.
Så står det i svenska regler.

Men reglerna är för gamla.
Det tycker Anders Svärd.
Han vill att Sverige ska få sälja vapen till fler länder.
Även länder som krigar.
Till exempel till USA eller länder inom EU.

De senaste åren har det gått sämre för svenska vapenfabriker.
Svenska vapen brukar för det mesta säljas till det svenska försvaret.
Men det svenska försvaret måste spara pengar.
Därför köper svenska försvaret färre vapen nu.
Flera tusen som jobbar med att göra vapen
har därför tvingats sluta sina jobb.
Och vapenfabrikerna har förlorat pengar.
Vapenfabrikerna vill gärna sälja vapen till andra länder.

Och nu föreslår alltså regeringens utredare
Anders Svärd att reglerna ska ändras
så att svenska vapenfabriker
ska få sälja fler vapen till andra länder.