Skolorna ska få mer pengar till att hjälpa elever på deras eget språk

Regeringen vill ge extra pengar till skolorna.
Pengarna ska bland annat användas till
att hjälpa elever som talar ett annat språk än svenska.

Skolorna ska få 225 miljoner kronor i extra pengar.
Det sa skolminister Ibrahim Baylan idag.

En del av pengarna ska användas
för att hjälpa elever från andra länder.
Många av de eleverna har extra svårt
att lära sig i skolan.
De har svårt att förstå allt som är på svenska.

Undersökningar visar
att om eleverna får ha till exempel matematik
på sitt eget språk
då förstår de mycket mer.

Därför ska skolorna nu kunna anställa lärare
som kan prata med eleverna
på elevernas eget språk.

Skolministern vill också
att alla elever ska bli bättre på att läsa.
En del av pengarna ska användas till böcker
i skolornas bibliotek.

Det ska också bli bättre samarbete
mellan gymnasier och universitet och högskolor
i områden där det finns många elever från andra länder.
Då kan det bli lättare för de eleverna
att söka sig till en bra utbildning senare.

Skolministern vill också att skolor ska bli bättre på
att prata med elevernas föräldrar.
Då kanske fler föräldrar hjälper barnen med skolarbetet.